Solució única d'impressió en PVC

Solució única d'impressió en PVC

El clorur de polivinil (PVC) es pot fabricar a partir d'etilè, clor i catalitzador mitjançant la reacció de substitució. A causa del seu efecte tèrmic a prova de foc, el clorur de polivinil (PVC) s'utilitza àmpliament en tots els àmbits de la vida, tot tipus de productes: pell de filferro de fibres, pell, sabates, bosses, bosses, decoracions, cartells i tanques publicitàries, actuar el rol, corrons, canonades, joguines, com la famosa volta de salt "Rody" italiana), porta, subministraments mèdics auxiliars, guants, paper d'alumini i moda, etc.